niskober

Użyt­kownik nie do­dał jeszcze żad­nych tek­stów do ser­wi­su.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

31 sierpnia 2015, 21:34niskober sko­men­to­wał tek­st We wszys­tkim można od­na­leźć [...]

31 sierpnia 2015, 21:33niskober sko­men­to­wał tek­st Każde zaw­sze, us­ta­wi się [...]

31 sierpnia 2015, 21:22niskober sko­men­to­wał tek­st zaprzestać wszel­kich sta­rań, dążenia [...]

31 sierpnia 2015, 08:07niskober sko­men­to­wał tek­st Możesz być tym, który [...]

31 sierpnia 2015, 07:57niskober sko­men­to­wał tek­st Gdy ko­bieta okręca [...]

31 sierpnia 2015, 07:56niskober sko­men­to­wał tek­st Mężczyz­na jest też [...]

31 sierpnia 2015, 07:52niskober sko­men­to­wał tek­st Mężczyz­na jest też [...]

31 sierpnia 2015, 07:51niskober sko­men­to­wał tek­st Moje *ulu­bione życie widziałem [...]

31 sierpnia 2015, 07:49niskober sko­men­to­wał tek­st Żyłem tak, żeby nie [...]

31 sierpnia 2015, 07:48niskober sko­men­to­wał tek­st Umiejętność korzys­ta­nia z doświad­czeń [...]